UITGIFTE

In onder andere bedrijfsrestaurants en instellingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, spelen uitgiftesystemen een belangrijke rol in het logistieke proces. Maar dat niet alleen. De uitstraling van een uitgiftesysteem levert een belangrijke bijdrage aan de plek waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en de maaltijd met elkaar nuttigen. Functionaliteit en design zijn hierbij sleutelbegrippen.

Moeleker levert uitgiftesystemen waarbij gelet wordt op deze aspecten. Dat vraagt vaak om maatwerk, dat technisch perfect moet worden uitgevoerd.

Belangrijk hierbij is een goed samenspel tussen fabrikant en leverancier. Het is om deze reden dat Moeleker veel samenwerkt met een beperkt aantal vaste partners, die uw en onze kwaliteitseisen kunnen waarmaken.

Omdat het productaanbod geheel afhankelijk is van uw wensen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken.