SERVICE VAN MOELEKER

Moeleker is bijna 50 jaar geleden begonnen als een eenmanszaak in service en onderhoud. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een landelijk en onafhankelijk opererende service- en onderhoudsorganisatie voor professionele keukens in verschillende marktsegmenten.

Met onze vakbekwame monteurs zijn wij gespecialiseerd in het technisch beheren van keukens en kunnen wij de zorgen van de klant omtrent het onverwachte uitvallen van apparatuur wegnemen.

Onderhoudscontracten
Naast de service, bestaat bij Moeleker de mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Moeleker komt 1 a 2 keer per jaar naar gelang de wens van de opdrachtgever om de apparatuur te controleren. Periodiek preventief onderhoud voorkomt storingen en zorgt voor een langere levensduur van uw keukenapparatuur. Dit heeft als voordeel dat uw apparatuur bedrijfszeker functioneert en voorkomt storingen. Met een onderhoudscontract ontvangt u een aanzienlijke korting op alle verbruikte onderdelen tijdens de onderhoudsbeurt en tussentijds storingen     

NEN 3140 keuring. 

Moeleker biedt ook de mogelijkheid uw keukenapparatuur te laten keuren volgens de NEN- 3140. Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken. Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen, de Moeleker monteurs zijn opgeleid en gecertificeerd voor deze inspectie.